Niet verschijnen op afspraak


Kunt u niet komen op een afspraak?
Bel dan tijdig af, zodat er een andere patient kan worden ingepland.
Bij niet verschijnen zonder bericht van afzegging, kan het consult in rekening worden gebracht. 

time management 3

Te weinig tijd?  Klik hierboven

Reisprik Site Blok homepage

Gaat u op reis?.... Klik hier boven...

Cohesie logo 2015